Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Orientacyjny przebieg łącznika Namysłowska -- Konopacka.