Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Nasze propozycje do budżetu partycypacyjnego na Pradze Północ podzieliliśmy na dwa pakiety - jeden dotyczący Starej Pragi i Szmulowizny (na południe od al. Solidarności [zobacz >>>]), drugi Nowej Pragi i Pelcowizny (na północ - opisany niżej). Na Starej Pradze skoncentrowaliśmy się na wyznaczeniu pasów, które staną się przyczółkiem sieci rowerowej w gęstej historycznej zabudowie; na Nowej Pradze, gdzie już jest parę wydzielonych dróg dla rowerów, połączyliśmy nacisk na dowiązanie do nich spokojnych ulic lokalnych. W obu projektach podobnie jak w przypadku Ursynowa [zobacz >>>] inwestycje rowerowe są też okazją do poprawienia warunków dla ruchu pieszego - przez przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię czy budowę azylów na przejściach dla pieszych.

Łącznie oba pakiety wyceniliśmy na 470 tys. zł - niecałe 40% z 1,2 mln zł budżetu partycypacyjnego dostępnego na Pradze Północ. Pomysłów mieliśmy dużo więcej, staraliśmy się jednak pozostawić miejsce dla innych projektów. Wiemy, że potrzeby mieszkańców to nie tylko przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Dlatego zrezygnowaliśmy np. z rozwiązywania różnych problemów w ciągu ul. Jagiellońskiej i ingerowania w ulice, które mają jeszcze szanse na rozwiązania piesze i rowerowe w ramach większych inwestycji - takie jak Targowa [zobacz >>>] czy Wybrzeże Helskie [zobacz >>>].

11. Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie

Projekt polega na budowie 3 krótkich odcinków dróg dla rowerów i 3 azylów, wyznaczeniu 4 kontrapasów i 1 przejazdu dla rowerów oraz wymianie 6 progów spowalniających. Efektem będzie ułatwienie poruszania się po Pradze na rowerze spokojnymi ulicami lokalnymi, bez konieczności wyjeżdżania na najbardziej ruchliwe jezdnie.

Projektodawca: Karolina Krajewska.

Numer 11 na liście do głosowania.

Opis

Celem projektu jest ułatwienie poruszania się rowerem po terenie Nowej Pragi, Pragi II i Śliwic, w szczególności dojazdu do placu Wileńskiego (stacja metra, centrum handlowe) i ronda Starzyńskiego (ścieżka przez most Gdański do Śródmieścia). Na Pradze jest wiele ulic lokalnych o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego, dobrze nadających się do jazdy rowerem. Często jednak kończą się one ślepo lub są jednokierunkowe, co wymusza pokonywanie wysokich krawężników lub wyjeżdżanie na drogi główne.

Projekt obejmuje:

- budowę krótkich odcinków dróg dla rowerów łączących ulice lokalne bez przejazdu z innymi ulicami lub drogami dla rowerów: od skrzyżowania Burdzińskiego i Darwina do istniejącej ścieżki wokół ronda Starzyńskiego, od ul. Kameralnej do planowanej ścieżki na placu Wileńskim, od skrzyżowania ul. Namysłowskiej i Ratuszowej do skrzyżowania ul. 11 Listopada i Konopackiej (co umożliwi przejazd rowerem z Namysłowskiej w Konopacką lub Strzelecką lub z powrotem) z budową azylów na przejściach dla pieszych przez Namysłowska i Ratuszową;

- oznakowanie pasów i kontrapasów rowerowych na ulicach jednokierunkowych: końcowy odcinek ul. Targowej od Ratuszowej do planowanej ścieżki wokół placu Wileńskiego, 11 Listopada od Inżynierskiej do Targowej, Cyryla i Metodego od planowanej ścieżki na placu Wileńskim do istniejącej ścieżki w Jagiellońskiej, droga serwisowa za torami tramwajowymi przy Jagiellońskiej od Batalionu Platerówek do ALK;

- oznakowanie przejazdu dla rowerów obok przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską w rejonie ul. Brechta, wraz z budową azylu na tym przejściu;

- skrócenie lub wymianę na wyspowe podrzutowych progów spowalniających na ul. Gersona, Witkiewicza i Szernera, tak by nie stanowiły przeszkody dla ruchu rowerowego.

Stosunkowo niewielkie inwestycje powiążą lokalne ulice w dłuższe bezpieczne trasy np. od ronda Starzyńskiego przez ul. Burdzińskiego (szkoła), Skoczylasa (biblioteka), Borowskiego i Kameralną do pl. Wileńskiego; do trasy tej dowiązane będą ścieżki w Starzyńskiego, Szanajcy i w al. Solidarności. W połączeniu z projektowaną ścieżką wzdłuż ul. Jagiellońskiej projekt ułatwi dostęp z sieci tras rowerowych także na Śliwice i do Akademii Leona Koźmińskiego.

Uzasadnienie

Projekt umożliwi podróże rowerem wewnątrz dzielnicy bez wyjeżdżania na najbardziej ruchliwe jezdnie. Łącząc fragmenty dróg dla rowerów, projekt poprawi spójność sieci tras rowerowych na Pradze i zapewni dostęp z osiedli do głównych tras rowerowych łączących Pragę ze Śródmieściem. Projekt uzupełnia ścieżki istniejące lub planowane w ramach zagospodarowania placu Wileńskiego. Projekt poprawi mobilność i bezpieczeństwo ruchu rowerowego.

Dzięki wykonaniu azylów na przejściach dla pieszych projekt poprawi także bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Azyle utrudnią wyprzedzanie na przejściach i omijanie pojazdu, który zatrzymał się by ustąpić pieszym, pieszym z kolei umożliwią pokonywanie jezdni "w dwóch etapach".

Kosztorys

- wyznaczenie pasów dla rowerów na ok. 850 mb ulic (projekt organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome) - 75 tys. zł

- budowa 220 m dróg dla rowerów - 110 tys. zł

- budowa azylów na 3 przejściach dla pieszych - 30 tys. zł;

- korekta (skrócenie/wymiana) 6 progów spowalniających - 5 tys. zł.

Razem 220 tys. zł

Załączniki

Lokalizacja proponowanych inwestycji – Nowa Praga.

Lokalizacja proponowanych inwestycji – Pelcowizna.

Orientacyjny przebieg łącznika Burdzińskiego -- rondo Starzyńskiego.

Orientacyjny przebieg łącznika Namysłowska -- Konopacka.

Prezentacja do pobrania

Prezentacja projektu ze spotkań - preselekcyjnego i dla mieszkańców: PDF, 2084 kB

Wyniki głosowania

Projekt zdobył 1184 głosy (19% głosujących), zajął 4. miejsce w dzielnicy Praga Północ i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!