Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Projekt do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Śródmieście - nr 24 na liście do głosowania. Przeszedł pozytywnie (choć z cięciami) etapy weryfikacji formalnej i preselekcji.

Wyznaczenie pasa rowerowego na fragmencie ul. Nowy Świat

Wersja po weryfikacji

Uwaga: w ramach weryfikacji formalnej projekt (oryginalny opis poniżej) ograniczono do odcinka Nowego Światu od Książęcej do Alej Jerozolimskich. Pas na całej długości placu Trzech Krzyży wymagałby kosztownych zmian w sygnalizacji świetlnej, a według informacji ze spotkaniu preselekcyjnym plac i tak ma być przeorganizowany (w bliżej nieokreślonej przyszłości).

Obecny zakres projektu to wyznaczenie pasa rowerowego po obu stronach ul. Nowy Świat na fragmencie ul. Książęca – Al. Jerozolimskie.

Jednocześnie koszt projektu został ograniczony do 60000 zł.

Wersja oryginalna

Nazwa projektu: Wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Nowy Świat od pl. Trzech Krzyży przez rondo de Gaulle'a

Projektodawca: Maciej Folta.

Opis

Projekt zakłada przejście ścieżki rowerowej z Alej Ujazdowskich w pas rowerowych wytyczony na jezdni od miejsca, gdzie teraz się ona urywa (początek placu Trzech Krzyży od Alej Ujazdowskich) przez Plac, dalej Nowy Światem przez rondo de Gaulle'a do miejsca rozpoczęcia strefy ograniczonego ruchu na ul. Nowy Świat, gdzie pas rowerowy wtapiałby się w ogólny pas ruchu.

Uzasadnienie

Ul. Nowy Świat ze względu na wartości turystyczne, a także usytuowanie uczelni publicznych (UW, ASP i PAN) jest ważnym traktem dla mieszkańców poruszających się po mieście rowerem. Projekt zakłada przejście ścieżki z Alej Ujazdowskich w pas ruchu dla rowerów przez plac Trzech Krzyży i skrzyżowanie z Al. Jerozolimskimi, dzięki czemu uniknie się kolizji z pieszymi i samochodami i bezpiecznie doprowadzi rowerzystów do strefy uspokojonego na ul. Nowy Świat.

Wstępny kosztorys

Według przykładowych kosztów udostępnionych na stronie budżetu obywatelskiego zakłada się, że wyznaczenie ścieżki na opisanym odcinku wyniesie maksymalnie 132000 złotych wraz z projektem (2 razy 550 m pasa rowerowego razy 12000 za 100 m).

Wynik głosowania

Projekt zdobył 2282 głosy (23% głosujących), zajął 3. miejsce w dzielnicy Śródmieście i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!