Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Mapa z lokalizacją projektu w rejonie Galerii Mokotów. Droga rowerowa została usunięta z projektu na etapie weryfikacji formalnej jako niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.