Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Projekt do budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Mokotów, rejon 4 (zachodnia część Służewa i południowa część Służewca).

Nowy chodnik - wygodne dojście do Galerii Mokotów i biurowców

Pomiędzy budynkiem przy ul. Orzyckiej 25 a rondem koło Galerii Mokotów nie ma chodnika. Chodnik wzdłuż przystanku autobusowego i stacji benzynowej jest wąski i zniszczony. Dla rowerzystów ze Służewca to najtrudniejszy odcinek do przejechania. Przy rondzie stoi za dużo reklam. Zmieńmy to! Ten projekt rozwiązuje wszystkie te problemy.

Lokalizacja: ul. Orzycka / Al. Lotników / Al. Wilanowska / ul. Rzymowskiego.

Projektodawca: Robert Buciak.

Opis

Projekt składa się z 3 powiązanych ze sobą działań. Wszystkie dotyczą uporządkowania przestrzeni publicznej między ul. Rzymowskiego, ul. Orzycką, Al. Lotników i Al. Wilanowską. Proponowane działania są następujące:

1. Budowa chodnika pomiędzy wieżowcem przy ul. Orzyckiej 25 a przystankiem autobusowym przy Al. Wilanowskiej na przeciwko Galerii Mokotów. Obecnie jest tam zabłocona, szeroka, wydeptana przez mieszkańców ścieżka. Po każdym deszczu zamienia się w trudne do przejścia błoto. Budowa chodnika pozwoli na wygodne chodzenie na zakupy dla mieszkańców Służewca.

2. Remont i poszerzenie chodnika wzdłuż Al. Lotników między przystankiem autobusowym przy Al. Wilanowskiej na przeciwko Galerii Mokotów a wylotem ul. Orzyckiej. Obecnie chodnik jest zbyt wąski w obrębie przystanku autobusowego i zniszczony obok stacji benzynowej. Poszerzenie chodnika pozwoli na zmniejszenie tłoku obok przystanku i łatwiejsze przejście na osiedle oraz dopuszczenie na nim ruchu rowerowego. Naprawa chodnika wzdłuż stacji benzynowej zachęci mieszkańców, w tym niepełnosprawnych, do wyjścia na zakupy.

3. Usunięcie reklam znajdujących się na terenie szkoły zawodowej przy skrzyżowaniu ul. Rzymowskiego i Al. Wilanowskiej. Umożliwi ono poprawę estetyki osiedla poprzez odsłonięcie stojących tam drzew i budowę ścieżki rowerowej.

Uzasadnienie

Opisywany obszar w całości znajduje się we władaniu miasta, ale jest zaniedbany. Nie spełnia swoich funkcji komunikacyjnych i estetycznych. Budowa, naprawa i poszerzenie chodników spowoduje, że dojście pieszo i dojazd rowerem do centrum handlowego, przystanków autobusowych i biurowców stanie się łatwiejsze i wygodniejsze. Likwidacja reklam i odsłonięcie rosnących obok ronda topoli poprawi estetykę okolicy.

Wstępny kosztorys

1. Budowa 50 metrów chodnika szerokości 3m - 12000 zł

2. Remont 200 metrów chodnika szerokości 3m - 24000 zł

3. Usunięcie reklam, przesunięcie płotu szkoły zawodowej, prace ziemne - 8000 zł

Całkowity koszt projektu: 44000 zł

Załącznik

Mapa z lokalizacją projektu w rejonie Galerii Mokotów. Droga rowerowa została usunięta z projektu na etapie weryfikacji formalnej jako niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wynik głosowania

Projekt zdobył 381 głosów, zajął 3. miejsce w rejonie 4. dzielnicy Mokotów i został wybrany do realizacji. Dziękujemy!