Budżet partycypacyjny Warszawa 2015

Oryginalny projekt przewidywał również uzupełnienie historycznych szpalerów drzew między chodnikiem a jezdnią (widocznych na zdjęciu lotniczym z 1945 r., a obecnie w stanie szczątkowym). Na etapie weryfikacji formalnej Urząd Dzielnicy Żoliborz uznał jednak, że te drzewa byłyby niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Słowackiego.